Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego
Programu Współpracy z Nowymi Krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through
The Swiss Contribution to the Enlarged European Union

Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt z nami

Telefon kontaktowy
+48 17 240 22 35
Fax
+48 17 240 22 35
Gadu-Gadu
74720985
Skype
ZabawkiLezajsk

Tłumaczenie

Regulamin Sklepu Internetowego Zabawki Leżajskie www.zabawki-lezajskie.pl

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.zabawki-lezajskie.pl, którego właścicielem jest Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk, NIP 816-16-53-007, Regon 180292431.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.zabawki-lezajskie.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza produktów poza granice kraju.

4. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów.

5. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

6. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). O chęci otrzymania faktury Klient informuje podczas składania zamówienia. 

CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie  są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy oraz niniejszego Regulaminu.

4. Koszty dostawy zostaną podane podczas składania zamówienia, zgodnie ze sposobem dostawy wskazanym przez Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.zabawki-lezajskie.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem e-maila mzl.paulina@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 15.

2. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia na stornie internetowej Sklepu.

3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. 

FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru formy płatności.

2. Sklep dopuszcza następujące formy płatności:
a) przelewem na konto Sklepu:
                  Muzeum Ziemi Leżajskiej
                  PEKAO Bank Pekao S.A.
                  98 1240 2630 1111 0010 1630 5244
                  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
b) za pobraniem – należność uiszczana kurierowi przy odbiorze przesyłki.

3. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient dokonuje zapłaty za zamówione produkty na konto Sklepu przed realizacją ich wysyłki.

DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

2. Decyzję o formie dostawy Klient podejmuje podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

3. Koszt wysyłki zamówienia wyświetlany jest w czasie procesu składania zamówienia.

4. Szczegółowe zasady dostawy produktów do Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Każde złożone zamówienie rozpatrywane jest w ciągu 48 godzin od jego potwierdzenia
i opłacenia przez Klienta z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

2. W przypadku płatności przelewem, zamówienie złożone i opłacone do godz. 14 w dniu roboczym rozpatrywane jest tego samego dnia roboczego.

3. W przypadku płatności przelewem, zamówienie złożone i opłacone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane jest w najbliższym dniu roboczym.

4. Opłacenie zamówienia rozumiane jest jako zaksięgowanie należnej wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

5. Przy wyborze opcji „Za pobraniem” zamówienie rozpatrywane jest w ciągu 2 dni roboczych od jego potwierdzenia.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych dla doręczenia.

7. Jeżeli Sklep nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób. 

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Klient może w ciągu 30 dni odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić do Sklepu zamówione produkty bez podania przyczyny. W takim przypadku należy produkt odesłać do Sklepu
w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania zapakowany w oryginalne opakowanie wraz z dowodem zakupu lub fakturą VAT.

2. Zwracane produkty należy przesłać po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu na adres: Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk.

3. Zwrot kwoty stanowiącej wartość zwracanych produktów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki na podane przez Klienta konto bankowe.

4. Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową, wysyłając e-maila z treścią reklamacji na adres: mzl.paulina@gmail.com.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w ciągu 3 dni od daty jej otrzymania.

6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

7. Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt. Wszelkie przesyłki odesłane do Sklepu „Za pobraniem” będą zwracane do nadawcy.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.zabawki-lezajskie.pl. Złożenie
i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie zapisy zawarte
w regulaminie.

2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.zabawki-lezajskie.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

5. Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów oraz importerów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2014 r.

 

 

 


Kontakt z nami

Telefon kontaktowy
+48 17 240 22 35
Fax
+48 17 240 22 35
Gadu-Gadu
74720985
Skype
ZabawkiLezajsk